Video #1: Marketing Theo Vòng Đời Khách Hàng

CHÚ Ý: Video #1 này chỉ dài khoảng 30 phút, hãy xem hết nó, tôi sẽ gửi video #2 cho bạn qua email khi bạn xem hết. Hãy nhớ rằng: Video #2 chỉ được gửi đến khi bạn xem hết video #1.

Bấm Like & Để Lại Comment Bên Dưới

Share cho bạn bè vào học cùng bạn.

Video #1

Video #2

Video #3

Video #4