Video #2: Tối Đa Giá Trị Vòng Đời Khách Hàng

CHÚ Ý: Video #2 này chỉ dài khoảng 40 phút, hãy xem hết nó, tôi sẽ gửi video #3 cho bạn qua email khi bạn xem hết. Hãy nhớ rằng: Video #3 chỉ được gửi đến khi bạn xem hết video #2.

Bấm Like & Để Lại Comment Bên Dưới

Share cho bạn bè vào học cùng bạn.

Video #1

Video #2

Video #3

Video #4